Gebruik de inloggegevens van je Isendoorn schoolaccount. Dat is dus leerlingnummer (of afkorting) met je wachtwoord. Zonder een schoolaccount kun je niet inloggen.